Pedro Ceviz Fidanı


chandler

Ağaç küçük taç yapar zayıf gelişir. İleriki yıllarda budamaya gereksinim duyar. 7 x 7 dikime uygundur.
Orta geç yapraklanır. Yan tomurcuklarda verim %65 dir. ‹ç ceviz ağırlığı 5.6 gr., iç oran›% 47-49, beyaz renkli iç oran› ise % 80-85 dir.
Kabukta yanakların yapışması zayıftır. Yerli tiplerimizden Kaman-1 ile iyi tozlanmaktadır.